מדיניות ה-Cookies

 1. המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ, ח"פ 511363582, בעדיאל רהיטים בע"מ, ח"פ 513859025, בעדיאל מערכות שינה בע"מ, ח"פ 514179241 ויוניק סוכנויות בע"מ, ח"פ 514259365 (להלן: "החברה") מפארק לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 600 ראש העין, עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתרים אותם היא מפעילה (להלן יחד: "האתר"):
  https://www.kaufman-group.co.il; https://www.dr-gav.co.il/; https://www.napo.co.il/; 
  https://www.englander-il.co.il/;https://www.drom.co.il/;https://houseofmarley.co.il/; 
  https://www.italsofa.co.il/; https://www.calia-italia.co.il/; http://www.natuzzi.co.il/ . 
 2. כמו כן, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.  
 3. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.  
 4. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב-Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לשפר ולבצע בקרות בקשר עם האתר והשימוש המשתמשים עושים באתר. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, החברה רשאית לבצע הקלטה של הגלישה והשימוש באתר (באופן שאינו מזהה את המשתמש) לצורך ניתוח ושיפור חווית משתמש באתר.  
 5. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון NIXALE, YOTPO , Clarity , Facebook , Google, RTB, TIK TOK, Taboola, Outbrain, השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.  
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות NIXALE, YOTPO , Clarity , Facebook , Google   RTB, TIK TOK, Taboola, Outbrain, השימוש להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.  
 7. כמו כן, החברה תהיה רשאית להעביר מידע בלתי מזוהה לספקי שירותים ו/או שותפים של החברה, לרבות Cashback (קאשבק אונליין בע"מ), CashDo (קאשדו טכנולוגיות בע"מ) ו- WeSell (וויסל סחר בע"מ). 
 8. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics 
  ו- Microsoft Clarity כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics ו- Microsoft Clarity. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google ושל Microsoft.  
 9. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.  
 10. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.  
 11. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.  
 12. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה-Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות ה-Cookies יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים.   

 

מעודכן לחודש יוני 2023.